Трябва да знаете

Ако сте решили да разучавате фиф медали, има няколко неща, които трябва да знаете. фиф медали ви дава възможност да обменяте пари по различен начин, в сравнение с обичайните банки. По този повод трябва да отделите време, за да се информирате преди да използвате фиф медали за всяка сериозна транзакция. Усилията, които полагате, за да се грижите за фиф медали трябва да са същите, както за парите в портфейла ви, а в някои случаи и по-големи!

Защитете портфейла си

Както и в реалния живот, вашият портфейл трябва да бъде на сигурно място. фиф медали дава възможност за прехвърляне на средства навсякъде и по много лесен начин, като същевременно ви позволява да контролирате парите си. Такива възможности обикновено идват и с големи опасения за сигурността. В същото време, фиф медали може да осигури много високи нива на сигурност, ако се използва правилно. Винаги помнете, че да се приемат добрите практики е ваша отговорност, която ще ви помогне да защитите парите си. Прочетете повече за сигурността на портфейла си.

Цената на фиф медали е нестабилна

Цената на биткойн може непредсказуемо да се увеличи или намалее за кратък период от време, поради скорошното си начало, новаторският си характер, а понякога и от неликвидни пазари. Следователно, държането на вашите спестявания в фиф медали, не се препоръчва в този момент. фиф медали трябва да се разглежда като актив с висок риск и никога не трябва да съхранявате пари, които не може да си позволите да загубите с фиф медали. Ако получавате плащания с фиф медали, много доставчици на услуги могат да ги обменят във вашата местна валута.

фиф медали плащнията са необратими

Всяка транзакция, издадена с фиф медали, не може да бъде отменена и средствата могат да бъдат възстановени, единствено със съгласието на получателя. Това означава, че вие ​​трябва да се стараете да правите бизнес с хора и организации, които познавате, имате им доверие или те имат установена добра репутация. От своя страна, фирмите трябва да контролират исканията за плащания на своите клиенти. фиф медали може да открие правописни грешки и обикновено няма да ви позволи да изпратите пари на невалиден адрес по погрешка. Допълнителни услуги могат да бъдат въведени в бъдеще, за да се осигури по-голям избор и защита на потребителя.

фиф медали не е анонимен

Изисква се известно усилие, за да защитите личните си данни в фиф медали. Всички транзакции са публични и се запазват в мрежата на фиф медали. Това означава, че всеки може да види баланса и транзакциите, извършени от всеки Биткойн адрес. Идентичността на потребителя зад адреса остава неизвестна, докато не се разкрие информация по време на покупка или в други условия. Ето я една от причините защо Биткойн адресите се използват само веднъж. Винаги помнете, че е ваша отговорност да придобиете добри навици за опазване на личните си данни. Прочетете повече за защитата на личните данни.

Моменталните транзакции са по-малко сигурни

Транзакцията в фиф медали се изпраща в рамките на няколко секунди, но започва да се потвърждава в рамките на следващите 10 минути. През това време тя може да се счита за автентична, но все още обратима. Непочтени потребители могат да се опитат да извършат измама. Ако не може да изчакате за потвърждение, заплащането на малка такса за транзакцията или използването на система за откриване на опасни операции могат да увеличат сигурността. За по-големи суми като $1000 е логично да се чака около шест или дори повече потвърждения. Всяко потвърждение експоненциално намалява риска от обратна транзакция.

фиф медали все още е в експериментален период

фиф медали е нова експериментална валута, която активно се развива. Въпреки, че тя непрекъснато се подобрява и популяризира трябва да имате предвид, че фиф медали е ново изобретение, което проучва идеи, които никога не са били използвани в миналото и никой не може да прогнозира бъдещето му.

Правителствени данъци и регулации

фиф медали не е официална валута. Повечето юрисдикции все още изискват от вас да платите данъци върху доходите, продажбите, заплатите и капиталовите печалби на всичко, което има стойност, включително биткойни. Ваша е отговорността да се гарантира, че се придържате към данъчните и други законови или подзаконови разпоредби издадени от вашето правителство и/или местните общини.

2018-03-20T08:55:57+00:00

Leave A Comment